Simon Baker

  • Birth Name: Simon Baker-Denny
  • Birth Place: Launceston, Tasmania, Australia
  • Profession: Actor
{